Om

Denna sidas syfte är att sprida riktigt bra information om hur man kan leva mer miljövänligt och ekologiskt. Vår största önskan är att alla människor som bor i Sverige börjar leva en mer ekologiskt och miljövänlig livsstil. Därför sprider vi bra information om hur man går till väga för att uppnå det.